BURGAS’DA MUHASEBE HİZMETLERİ

Bulgaristan’ın Burgas şehrinde faliyet gösteren firmamız, Burgas’da şirketlere özgü genel muhasebe hizmetleri kapsamında  aşağıda belirtilen konularda destek vermektedir.

Burgas’da firmaların tüm muhasebe kayıtlarının tek düzen hesap planı ile diğer uyması gereken tüm yasal mevzuata uygun şekilde hazırlanması.

Burgas’da muhasebe hizmeti verilen işletmelerin tüm vergi beyannamelerinin hazırlanması, ve diğer beyannamelerle tahakkukları alınmış vergi ve sigorta primlerinin ödemelerinin yapılması.

Bulgaristan ticaret kanunu ve vergi usul kanunu gereği tutulması gereken defterlerin süresinde açılış ve kapanış tasdiklerinin ve işlemlere ilişkin kayıtların zamanında yapılması.

Sosyal güvenlik ve vergi mevzuatına uygun bordrolama yapılması, bunların yasal defterlere doğru zamanda kaydedilmesi, işe giriş ve işten ayrılmalarda gereken bildirimlerin yapılması ve işyeri açılış ve kapanışlarının yapılması hizmetleri Inter Inform Consult tarafından verilmektedir.